Referanser

Her finner du en oversikt over fullførte og pågående prosjekter Ferdigbetong har arbeidet med den siste tiden.

template

template

Beskrivelse
Byggetid
Kontraktssum
Kunde
Arkitekt
Grunnarbeid
Les mer

E134 Gvammen-Århus

Den nye veien mellom Gvammen og Århus blir 11,7 km lang, mot 22,6 km i dag. Tunnelen gjennom Mælefjell blir med sine cirka 9,4 km den lengste i Telemark og blant den lengste i Norge.

I tunellen på Kvammen

På hver side av fjellet skal det bygges om lag 1,1 km ny hovedvei i dagen. I motsetning til dagens E134 vil den nye veien  bli tilnærmet flat. Tunnelen skal bygges med et løp og tilrettelegges for toveis trafikk.

Prosjektet omfatter også bygging av:

  • 7 broer (3 på ny E134, 2 på lokale veier på Århus og Flatin, 1 overgangsbru på Århus og 1 gangbru over kanalen på Gvammen)
  • 3 kulverter ( 1 jordbruksundergang på Århus, 1 fotgjengerundergang ved Århus industriområde og 1 ned mot badeplassen på Gvammen)
  • 2 tunnelportaler
  • 5,1 km lokalvei, atkomstvei og landbruksvei
  • 310 meter gang- og sykkelvei
  • Ny rasteplass og opprusting av badeplassen
  • 2 nye kollektivholdeplasser
  • Støyskjerming for flere busteder og en rideskole

Ferdigbetong produserer og leverer sprøytebetong til fjellsikring, brannsikring, bankett og rekkverk samt konstruksjonsbetong og glidestøpbetong til hele prosjektet

 

Lagre

E134 Damåsen-Tislegård

Strekningen er på ca. 4,8 km og her skal det bl.a. bygges ca. 2,75 km ny firefelts vei i dagen, planskilt kryss på Damåsen, Kongsbergtunnelen på ca. 2,2 km og flere bruer. Her leverer Ferdigbetong AS til tunnelen.

Filefjelltunnelen

E6 Har i dag en varierende standard over Filefjell. Prosjektet går ut på å bygge om til riksveistandard med dels eksisterende og dels ny vei.

Filefjell fabrikken

Filefjelltunnelen er en veitunnel på 5780 meter som bygges på E6 mellom Varpe bro i Vang kommune og Smedalsosen i Lærdal. Arbeidet startet opp i mai 2014 og gjennomslaget skjedde i oktober 2015. Hæhre Entreprenør AS bygger vei og tunnel på strekningen. 

Ferdigbetong AS leverer betong til hele prosjektet. Vi har levert til broer, opikanaler, fundamenter og støttemurer i utesonen. I tunnelen har vi levert sprøytebetong til fjellsikring, brannsikring, bankett og rekkverk. Gjennomslaget i tunnelen var 27oktober 2015.

Prosjektet regnes å være ferdig i januar 2017.