Miljø

Ferdigbetong bygger fremtidens bærekraftige samfunn, og for oss er miljøarbeid en naturlig del av ansvarlig samfunnsbygging.

Miljøpolicy

Målet med miljøarbeidet er å redusere CO2-utslippene, øke materialeffektiviteten og fase ut miljø- og helsefarlige stoffer. Vi arbeider forebyggende og langsiktig med miljø som en integrert del av den daglige virksomheten. Ferdigbetongs ambisjon er å påvirke omverdenen til bedre miljøprestasjoner gjennom å stille krav til forretningspartnere samt å skape miljøtilpassede løsninger og produkter i samarbeid med kunder og andre aktører.


Ferdigbetongs miljøpolicy inngår i  bedriftspolicyen og oppfyller kravene i ISO 14001. Les mer i vår Miljøpolicy.

Miljøaspekter

Miljøaspekter er de områdene virksomheten har størst miljøinnvirkning på. Vi analyserer miljøaspektene fortløpende for å prioritere og minimere miljøpåvirkningen av dem. Swerock og Ferdigbetongs viktigeste miljøaspekter er:

1. Utslipp fra transport- og maskintjenester

For å minimere utslippene fra transport og maskintjenester arbeider vi kontinuerlig med å optimere vår planlegging slik at alle ressurser utnyttes på best mulig måte. Alle våre yrkessjåfører læres opp i sparsom kjøring.

2. Energiforbruk

Swerock og Ferdigbetong jobber aktivt med energieffektivisering på alle faste anlegg. Vi utvikler også nye, energismarte produkter som kommer kunden til nytte.

3. Ressursforbruk

For å minimere miljøpåvirkningen ved produksjon og tilvirkning av betong tilsettes i dag flyveaske, noe som gjør at vi kan minimere bruken av sement.

Når det gjelder produksjon av grus og stein arbeider Swerock med å finne nye metoder for å erstatte bruken av naturgrus med knuste stenprodukter. Vi fokuserer også på gjenbruk, og selv betong og asfalt knuses og brukes igjen.

Miljømål

Swerock og Ferdigbetongs miljømål baseres på våre miljøaspekter og er konstruert for å minimere vår virksomhets negative miljøpåvirkning. Swerocks overordnede miljømål er:

  • Å minimere utslippene fra vår maskin- og kjøretøypark
  • Å minimere energiforbruket på våre faste anlegg
  • Å øke bruken av gjenbruksmaterialer i vår grus- og bergproduksjon

Organisasjon

Miljøansvaret i Swerock og Ferdigbetong er skriftlig delegert slik det følger av delegeringsordningen. Støttefunksjoner med miljøkompetanse er tilgjengelig for virksomheten.

Kunnskap

En forutsetning for at miljøarbeidet skal fungere er at det inngår som en naturlig del av vår virksomhet, derfor er miljøspørsmål integrert i våre prosesser. Hver medarbeider gjennomgår et miljøkurs.

Mijø i driften

Virksomhetens miljørisiko, krav forebyggende arbeid, oppfølging og dokumentasjon styres ved hjelp av vår styreplan

 

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.